Անհատական մարզումներ

Փաթեթի տեսակ – Լող 5 - 10 տարեկան (այցելության գինը ներառում  է)

Այցելություններ – 8/12
Վավերականության ժամկետ – 30 օր
Արժեք – 35.000/40.000 ՀՀ  Դրամ


Փաթեթի տեսակ – Լող 10 - 16 տարեկան (այցելության գինը ներառում է)

Այցելություններ – 12
Վավերականության ժամկետ – 30 օր
Արժեք – 48.000 ՀՀ  Դրամ


Փաթեթի տեսակ – Լող 16 տարեկանից սկսած (այցելության գինը ներառում է)

Այցելություններ – 12
Վավերականության ժամկետ – 30 օր
Արժեք – 48.000 ՀՀ  Դրամ


Փաթեթի տեսակ – Ֆիթնես մարզիչի ծառայություն

Այցելություններ – 8/12
Վավերականության ժամկետ – 30 օր
Արժեք – 13.000/20000 ՀՀ  
Դրամ